Like us

Atlas Animal Project financiële verantwoording

Startsaldo 1 januari 2016

Adoptie inkomsten
Vergoeding asielen
Donaties ontvangen
Donaties betaald
Vluchtkosten
KM vergoedingen
Exploitatie
Adverteren
Dierenartskosten

Opbrengst 2016

Saldo op 31 december 2016

€   18.230,64 +

€   93.133,00 +
€  72.900,00 –
€     1.467,50 +
€    11.651,76 –
€     5.612,20 –
€        669,02 –
€     2.798,25 –
€         275,76 –
€     6.809,88 –

€     16.165,11 +

€     12.114,27 +