Like us

Atlas Animal Project financiële verantwoording

Jaar
Startsaldo

Adoptie inkomsten
Vergoeding asielen
Donaties ontvangen
Donaties betaald
Verzekeringen
Inkoop
Vluchtkosten
KM vergoedingen
Exploitatie
Adverteren
Dierenartskosten
Retour benches

Opbrengst 2016

Saldo op 31 december

2020
€   15.681
 +

€   18.802 +
€   20.605 –
€   39.776 +
€    17.928 –
€        673 –
€     2.177 –
€     2.069 –
€     2.700 –
€        578 –
€        200 –
€     2.230 –
€     1.006 –

€     5.412 +

€     21.093 +

© Copyright - Atlas Animal Project | Powered by VWA digital agency