Like ons op Facebook!

Kattenziekte

Wat is kattenziekte? 
Kattenziekte is een virusinfectie van het maagdarmkanaal. Het virus komt overal op de wereld voor en is de meest dodelijk virusinfectie bij de kat. Het tast de afweer aan doordat de meeste witte bloedcellen doodgaan. 

Hoe ontstaat het
Het virus verspreidt zich gemakkelijk. Katten kunnen op allerlei manieren besmet raken: via onderling contact tussen katten(braaksel en diarree) maar ook via mensen (het virus kan aan de kleding, de handen of de schoenen van een argeloze bezoeker zitten en zo worden overgebracht). Ook vlooien kunnen de ziekte van de ene naar de andere kat overbrengen. 

Wat zijn de symptomen?
Sloom
– Hoge koorts (vaak 40-41°C)
– Verlies aan eetlust
– Braken
– Bloederige dunne ontlasting (diarree)
– Uitdroging
– Heftige buikpijn
– Infecties die ontstaan doordat de afweer is verminderd
– Kittens vertonen soms een vreemde manier van lopen doordat de hersenen zijn aangetast  

 Hoe is kattenziekte te diagnostiseren?
Aan de hand van de symptomen wordt vastgesteld dat het dier vermoedelijk aan kattenziekte lijdt.. Een definitieve diagnose zal gesteld worden door weefselonderzoek van een gestorven dier. 

Besmettelijk?
Kattenziekte is zeer besmettelijk. Het virus is buiten de kat zeer resistent en kan nog maanden in de omgeving aanwezig blijven. Alleen goede desinfectie kan het virus onschadelijk maken Als mensen in aanraking zijn geweest met een kat met kattenziekte kunnen zij via hun kleding of schoeisel de ziekte ook overbrengen op gezonde katten. Ook via vlooien kan de ziekte worden verspreid. Ook kan het virus in de baarmoeder worden overgedragen op de ongeboren kittens. De ziekte kan niet worden overgebracht op andere dieren dan katten en is niet gevaarlijk voor mensen. 

Behandeling?
Er is geen behandeling mogelijk tegen deze ziekte. Wel kan geprobeerd worden om de katten te ondersteunen met infuzen en antibiotica (tegen de andere infecties) en anti-braakmiddelen. 

Prognose
Kattenziekte heeft een hoog sterftepercentage, vooral onder jonge katten. Zonder behandeling sterft 90% van de katten en kittens overleven de ziekte haast nooit. Ook als er wel behandeling plaatsvindt is het sterftepercentage nog boven de 50%. Bij dieren, die de ziekte overleven, kan de dunne ontlasting (diarree) langere tijd blijven bestaan.

Risico’s dieren uit het buitenland
In Nederland komt kattenziekte nog nauwelijks voor. De meeste katten worden hier geënt.  Onder katten in het buitenland komt de ziekte helaas veelvuldig voor, vooral in het najaar en de winter (niet geënt, grote groepen, vaak veel katten bij elkaar, weinig voedsel.) Wilt u een katje uit het buitenland adopteren is het verstandig het diertje pas naar Nederland te laten komen als het meerdere entingen tegen kattenziekte heeft gehad. Aangezien de moeder meestal niet geent is heeft het kitten ook geen afweer van haar meegekregen tegen kattenziekte. Er wordt nog wel eens gedacht dat het bij oudere katten niet meer nodig is om ze te laten enten. Maar juist die katten zijn doordat ze ouder zijn meer vatbaar voor ziektes. En tegen kattenziekte is geen enkele niet-geënte kat opgewassen.

Bestellen bij Zooplus en zo het Atlas Animal Project steunen? Klik dan op het Zooplus logo!zooplus.nl

U kunt ons helpen door een donatie via PayPal!
K.v.K. nr: 612.457.39
RSIN: 854268443